การเลี้ยงสัตว์น้ำ(ครูวิภาดา แม้นวงศ์ วษท.เชียงราย )
(Fish culture @@)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ตลาดและประเภทสัตว์น้ำ การวางแผนเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลือกทำเล การเตรียมบ่อและการจัดการคุณภาพน้ำ การปล่อยสัตว์น้ำ อาหารและการให้อาหาร การป้องกันและกำจัดโรคพยาธิศัตรูสัตว์น้ำ ปัญหาและวิธีการแก้ไข การจัดการผลผลิตและการจัดจำหน่าย การบันทึกข้อมูลและการทำบัญชี การคำนวณต้นทุนการผลิตและการกำหนดราคา