การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม อ.ธนวัฒน์ อุดมบุญญานุภาพ
(ิword)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทชนิดของปลาสวยงาม อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงาม การวางแผนการผลิต การเพาะพันธุ์ การเลี้ยงการจัดการสุขภาพ การจับ การบรรจุและลำเลียงขนส่ง การบันทึกข้อมูล การคำนวณต้นทุน การาจัดตู้ปลา ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง